Công ty cổ phần Nội Thất Phúc Thọ là một công ty chuyên đáp ứng dịch vụ thiết kế và thi công nội thất. Nội Thất Phúc Thọ có 3 cơ sở được đặt tại: Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Mỗi showroom đều dành ra khoảng không gian để trưng bày các loại hình bđs đang mở bán mẫu nhằm mang đến cho người mua có thể tham quan, tham khảo và có cái nhìn thực tiễn về các loại hình bđs đang mở bán mà mình sẽ phương án. Được thành lập từ năm 2003 đến nay đã tròn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất. Nội Thất Phúc Thọ nhận thi công trên nhiều hạng mục: thiết và thi công nội thất chung cư, biệt thự, nhà ở… Với hàng nghìn công trình đã thi công ở Hà Nội và các tỉnh miền bắc, Nội Thất Phúc Thọ ngày càng tạo được niềm tin, lấy được sự tín nhiệm của người mua. <h2>2. Văn hóa khi thiết kế và thi công của Nội Thất Phúc Thọ</h2><iframe width="600" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/m-P-jrl15ZM"></iframe>Nội Thất Phúc Thọ là công ty được điều hành bởi những người thân thiện sự thực. Nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào cũng giống như đang gặp gỡ với một người bạn.Nội Thất Phúc Thọ – nơi con người thật sự tìm hiểu đến việc tìm giải pháp cho bạn và luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn.Sự chân thành không phô trương là xương sống của tất cả thành viên tại Nội Thất Phúc Thọ vì chúng tôi được điều hành bởi những người đang làm việc chăm chỉ để đem đến cho người mua những giá trị lợi ích cao nhất.Ngôi nhà – nơi cư ngụ suốt một kiếp người, là nơi quây quần bên nhau trọn đời. Có những người cả đời gắng sức để có được một chốn đi về cho riêng bản thân mình. Nên con người không ngừng biến nó trở nên đẹp đẽ hơn. Nên nội thất của ngôi nhà phải mang đậm kiến trúc cá nhân của bạn.<img src="https://tubepphuctho.com/wp-content/uploads/2021/10/z2760771227756_670c19e1b3a31a3e8e5caf7a935d6a6f-1024x768.jpg"><img src="https://tubepphuctho.com/wp-content/uploads/2021/09/z2605069626858_b3c9e4afa471f6598ed8b19a86b45a40-1024x768.jpg"><img src="https://tubepphuctho.com/wp-content/uploads/2021/10/z2830584676416_23b751d2ce98b96ce73b48f5dbbfb63c-1024x576.jpg"><img src="https://tubepphuctho.com/wp-content/uploads/2021/10/z2760770535280_5b3f7a63e54c0aebda1f393f4562f943-1024x768.jpg"><img src="https://tubepphuctho.com/wp-content/uploads/2021/10/1-2-1024x576.jpg">Thường thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc lên ý tưởng và thiết kế toàn bộ nội thất cho chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn, hoàn thiện ý tưởng của bạn sát với thực tiễn nhất có thể. Bằng niềm say mê với nghề, bằng kinh nghiệm tiếp xúc với hàng nghìn khách hàng lớn nhỏ. Chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho khách hàng những gì xứng đáng nhất. Nội thất Phúc Thọ cũng sẽ không ngừng cố gắng trau dồi và đổi mới thiết kế và thi công nội thất trong tương lai. Chúng tôi sẽ đem đến nhiều dịch vụ và sản phẩm tốt hơn nữa. https://tubepphuctho.com/danh-muc/tu-bep-go-tu-nhien/tu-bep-go-soi-nga/ https://tubepphuctho.com/co-nen-lam-tu-bep-bang-nhua-picomat/ https://tubepphuctho.com/danh-muc/tu-bep-go-soi-my/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-08 (木) 23:18:45 (266d)